§1 Medlemsregler


| Hem | Medlemsregler | Speltider | Spelregler  | Tävlingsformer | Avgifter | The Board of Hålslagare |

§1a.
Hålslagare ska vara medlemmar i Hofgårds GK.

§1b.
Hålslagare skall ha högst handicap 36.

§1c.
Maximalt antal Hålslagare är 28 st. Kölista finns hos The Board of Hålslagare. Företräde i kön kan ingen ge.

§1d.
Medlemmar av båda könen är välkomna.

§1e.
Nyintagning sker från kölista. Nyintagning till kölista eller direkt godkänns av The Board of Hålslagare.

§1f.
Hålslagare är den juridiska person som, av The Board of Hålslagare, antagits bland de 28 medlemmarna. Detta ska alltid framgå av aktuellt medlemsregister.

§1g.
Gästspel accepteras i mån av plats vid aktuellt tillfälle. Boka tid!

§1h.
Alla Hålslagare som inte klarar att delta i minst tio registrerade Hålslagarronder under spelsäsongen blir automatiskt uteslutna ur Hålslagarna. Undantag görs om det finns giltiga skäl anmälda till The Board of Hålslagare. Uteslutna är naturligtvis välkomna igen men då sist i kön. Erlagda avgifter betalas inte tillbaka vid uteslutning.

 

 §2 Speltider

| Hem | Medlemsregler | Speltider | Spelregler  | Tävlingsformer | Avgifter | The Board of Hålslagare |

§2a.
Normal starttid är söndagar 08:00. under säsongen. Undantaget vår och höst. Se aktuellt tävlingsprogram.

§2b.
Säsongen startar normalt första söndagen i april och fortlöper till sista söndagen i oktober.
Spel på vintergreener är inte tillåtet. Undantag kan förekomma vid majoritetsbeslut.

§2c.
Övriga starttider och undantag från §2a gäller enligt ett Spelprogram som skapas för varje säsong. Ändringar i spelprogram publiceras enbart på denna hemsida.

§2d.
Häng upp ditt scorekort i vagnboden i god tid inför boll-lottningen.

§2e.
Sen ankomst kan innebära att man inte kan delta.

§2f.
Deltagare skall ha en bokad tid i GIT, samt tillse att motsvarande info finns på bokat.se.
Ej bokad tid kan innebära att man inte kan delta.


  §3 Spelregler

| Hem | Medlemsregler | Speltider | Spelregler  | Tävlingsformer | Avgifter | The Board of Hålslagare |

§3a.
För giltig tävlingsrunda fordras korrekt ifyllt scorekort. Handstilen skall vara läsbar av The Board of Hålslagare och med all tydlighet återge Hålslagarens namn (signatur) samt speldatum, aktuellt handicap, erhållna slag och resultat. Var och en är skyldiga att kontrollera detta.

Brott mot denna regel innebär diskvalificering.

§3b.
Resultat är lika med summa slag minus erhållna slag enligt aktuell slopetabell.

§3c.
Spelform är alltid slaggolf med handicap. Max antal slag är hålets par+5 slag.

§3d.
Väskor och vagnar ska på banan ställas upp så de syns av bakomvarande spelare.

§3e.
Puttar får inte skänkas. Däremot är det helt OK att ge företräde istället för att markera. Snabbt spel prioriteras.

§3f.
Var glad och gilla läget.

§3g.
Spelare i handicapgrupp 1 (4,5 eller lägre) får inte justera sitt handicap på föranmälda sällskapsronder enligt golfreglerna. Då detta i hålslagarsammanhang kan ge spelare i handicapgrupp 1 för- eller nackdelar relativt andra hålslagare så åligger det spelare i handicapgrupp 1 att föra ett "Hålslagarhandicapkort" och att använda detta "hålslagarhandicap" vid spel i hålslagarnas regi.

§3h.
Normalt spelas i grupper om 3-bollar. Undantagsfall i grupper om 4-bollar eller 2-bollar. Snabbt spel ska alltid prioriteras.

§3i.
Sämst score på första hålet är skyldig, om inte annat överenskommes i bollen, att föra scorekortet. Näst sämst för ett reservscorekort som sparas till rätt score är införd och publicerad.

§3j.
Scorekort lämnas snarast efter avslutad spelomgång till bokhållare i The Board of Hålslagare. Om inte scorekort kommit The Board of Hålslagare tillahanda inom 3 veckor så är inte rundan en giltig hålslagarrunda.
Scorekort skall även lämnas in till The Board of Hålslagare vid klubbtävlingar som är hålslagarrunda.
Förutom att lämnas fysiskt så kan scorer mailas på anvisade mallar.

§3k.
Deltagarna i de olika bollarna lottas.

§3l.
Förändringar i spelprogrammet informeras via vår hemsida. Så var observant på förändringar på hemsidan.

§3m.
Hårda regelkrav gäller. Tveka inte att döma plikt. Tvister tas upp och behandlas av The Board of Hålslagare.

§3n.
Vid utslag skall tystnad iakttas om möjligt. Påslagna mobiltelefoner måste varslas, helst innan spelstart. I övrigt är allting tillåtet.

§3o.
Om inte, av The Board of Hålslagare, utdömda straff efterlevs kan uteslutning ur Håslagarna bli aktuellt.

§3p.
Alla hålslagarundor är "föranmälda sällskapsronder" och handicap kan därmed höjas.

§3q.
Avbryta en hålslagarrunda. Vid mycket svårt väder avgör samtliga spelare gemensamt om rundan skall avbrytas.
Om en enskild spelare vill bryta en runda p.g.a. t.ex. sjukdom eller skada, överenskommes i bollen om att detta är OK.
Avbruten runda utanför dessa regler genererar maxslag på resterande hål.


 

Fyll i scorekortet rätt

  • Skriv tydligt, speldatum, signatur enl. medlemslistan.
  • Ange spelare med signatur enl. medlemslistan - skriv om kortet om otydligt.
  • Låt någon annan kontrollera scoren.
  • Lämna kort eller maila på föreskriven mall.För ändamålet finns 2 mallar, Excel-mall (rekommenderas) och en textfilsmall (högerklicka på länken och spara) om du inte har möjlighet att använda excel.

 

 

 §4 Tävlingsformer

| Hem | Medlemsregler | Speltider | Spelregler  | Tävlingsformer | Avgifter | The Board of Hålslagare |

§4a.
Årets Hålslagare:
Vi räknar medelvärdet på de 10 bästa rundorna och medel på samtliga rundor. Vid lika resultat vinner den med lägst HCP.
Av prisbordet skall minst 75% gå till denna huvudtävling och ca 3000Kr fördelas till de 3 pallplatserna.


§4b.
Säsongen avslutas med tävlingen "HÅLSLAGET". Denna avgörs på Hofgården GK sista speldagen på säsongen.

§4c.
Övriga roliga tävlingar kan ingå i spelet efter beslut av The Board of Hålslagare.

§4d.
Lekledare som står för avlutningsarrangemangen utses normalt på föregående årsmöte. Lekledare ansvarar för avslutningsarrangemangen och att goda golfprestationer uppmärksammas samt att avslutningen blir en minnesvärd dag.

§4e.
Vandringspris. Går till Årets Hålslagare och skall vara ständigt vandrande. Hålslagarna bekostar gravyr med årets vinnare. Vid Hålslagarnas eventuella upplösande tillfaller priset den som har flest inteckningar i priset och fortfarande är medlem. Vid lika antal inteckningar skall särspel ske på Hofgårds GK hål 9.


-

 

 §5 Avgifter

| Hem | Medlemsregler | Speltider | Spelregler  | Tävlingsformer | Avgifter | The Board of Hålslagare |

§5a.
Startavgift är 25 kr. Avgiften för de 10 obligatoriska rundorna betalas till The Board of Hålslagare senast 5/4.
Spelavgifter utöver de första 10 betalas in före hålslaget. Utebliven inbetalning tolkas som att man lämnar sin plats i Hålslagarna.

§5b.
Ekonomidirektören i The Board of Hålslagare håller reda på inkomna avgifter och eventuella utgifter.


  §6 The Board of Hålslagare

| Hem | Medlemsregler | Speltider | Spelregler  | Tävlingsformer | Avgifter | The Board of Hålslagare |

§6a.
Består av 3 ledamöter och 1 suppleant. The Board of Hålslagare fördelar rollerna själva.

§6b.
3 styrelseledamöter + 1 suppleant utses varje år av aktiva Hålslagare i samband med Hålslaget.

§6c.
Medlemmar i The Board of Hålslagare har inget personligt ansvar men kan omedelbart ersättas om så anses nödvändigt av en majoritet Hålslagare.

§6d
The Board of Hålslagare granskas av 2 revisorer som utses på årsmötet i samband med Hålslaget. Även en suppleant utses.