HUR BEHANDLAR JAG PERSONUPPGIFTER?

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen, PUL, (SFS 1998:204) i kraft. Lagen ersätter 1973 års datalag och syftar till att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter.

Enligt Justitiedepartmentet skrift "Behandling av personuppgifter" (ISBN 91-38-31558-0) så gäller inte lagen vid behandling av personuppgifter som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Det är min uppfattning att vi, Hålslagarna, är en sådan verksamhet och därmed behöver jag inte följa lagen - trodde jag!

Behandling av personuppgifter över Internet innebär att uppgifter kan bli tillgängliga var som helst i världen och även i länder som inte har ett tillfredsställande skydd för den enskildes personliga integritet. Dock gäller att uppgifter som inte är känsliga ur integritetssynpunkt torde kunna läggas ut på t.ex. en webbsida.

De uppgifter presenteras på vår hemsida anser jag inte vara känsliga ur integritetssynpunkt. Dessutom är medlemslistan utlagd i form av grafik så att det inte går att med sökrobotar snoka reda på era mailadresser och använda den för att skicka t.ex. skräpmail.

På tal om grafik så tänkte jag lägga ut bilder från vår verksamhet i mån av tillgång. Vill du inte vara med på bild så meddela mig.

Jag skickar medlemslistan till er via mail i början av säsongen eller när ni så begär. Så har ni telefonnummer, golf-id mm. till golfkompisarna.

Mer information om lagen kan du läsa på Datainspektionens hemsida.

Men för den sakens skull kommer jag inte att kränka någons integritet! Jag vill på detta sätt redogöra för vilka uppgifter jag registrerar och behandla om oss.


Vilka uppgifter har jag i medlemsregistret?

Jag har samlat följande uppgifter om alla våra medlemmar i en databas:


Hur behandlar jag uppgifterna?

Uppgifterna lagras i dator och används för att skapa en medlems- och kontaktlista.

Uppgifterna används för att vi ska kunna nå medlemmarna med information per post eller via telefon, speciellt om vår hemsida inte skulle fungera.


Hur presenterar jag uppgifterna offentligt?

På vår hemsida presenteras medlemmarnas golfresultat. De uppgifter som redovisas är:


Vilka rättigheter har du som är medlem?

Du har rätt att få information om vilka uppgifter det finns registrerat på dig. Begär information skriftligt hos Styrelseordförande iThe Board of Hålslagare.